جهانی‌شدن و هویت‌یابی دینی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهراء

چکیده

جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی از موضوعات چالش‌برانگیز عصر حاضر است که مسائل تازه‌ای چون هویت‌یابی نوجوانان و به طور خاص هویت‌یابی دینی در جوامع مذهبی را پیش آورده است. جهان‌بینی حاکم بر عصر جهانی‌شدن، جهان‌بینی سکولاریستی است که ارزش‌های دینی را از شئون مختلف زندگی اجتماعی جدا می‌داند، در صورتی که دین پیوندی وثیق با ارزش‌های اخلاقی داشته و بهترین راه برای دستیابی به اخلاقیات است. این در حالی است که در عصر جهانی‌شدن اخلاقیات دچارانحطاط و هویت‌یابی دینی دستخوش تعلیق و سردرگمی شده است. در این پژوهش، غرض آن است که تاثیر جهانی‌شدن بر هویت‌یابی دینی نوجوانان تبیین شود. پژوهش حاضر از نوع بنیادی-نظری است. روش بکار رفته در آن توصیفی-تحلیلی (اسنادی) و شیوة تجزیه و تحلیل اطلاعات عقلانی– منطقی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و فیش برداری استفاده شده و منابع تحقیق شامل آثار مکتوب و غیرمکتوب می‌باشد. در این پژوهش، برای دستیابی به هدف پژوهش به سؤالات زیر پاسخ داده شد:
مقصود از جهانی‌شدن و جهانی‌شدن فرهنگی چیست؟ هویت‌دینی چیست و ‌آثار مترتب بر آن کدام است؟ عوامل مؤثر بر هویت دینی چیست و موانع دستیابی به آن کدامند؟ و بالاخره، دین در عصر جهانی‌شدن دارای چه جایگاهی است؟ همچنین، پس از پاسخ به سؤالات ذکر شده و نتیجه‌گیری، با عنایت به موج بیداری اسلامی درجهان اسلام، راهکاری جهت دستیابی به هویت دینی در سطح ملی و منطقه‌ای ارائه شد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Formation of Religious Identity in Teenagers

نویسنده [English]

  • Tayebeh Mahrouzadeh
چکیده [English]

The aim of this study is presentation of the effects of globalization on the identity formation of teenagers. It is a fundamental-theoretical research which uses descriptive-analytical methodology and the data is intellectually-logically analyzed. To gather the data, library research was carried out and the sources used are both written and non-written. The following questions are answered in this research:
What is the purpose of globalization and cultural globalization? What is religious identity and the effects it might undergo? What are the effective elements on identity formation and what are the obstacles to get it? What is the role of religion in the era of globalization? Finally, as the increase of Islamic awakening in the Islamic world, some guidelines for gaining this identity are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • cultural globalization
  • identity
  • religion
  • religious identity