رویکرد تربیت دینی برپایۀ مدیریت تمایلات؛ تربیت دینی در اندیشۀ حجت الإسلام و المسلمین پناهیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس میز تخصص عفاف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

2 سردبیر فصلنامه

3 عضو هیئت علمی

10.30471/edu.2023.9214.2729

چکیده

تعلیم و تربیت مبتنی بر مدیریت تمایلات یکی از رویکردهای جدید در تربیت دینی است که راهکار اصلی آن جهاد با نفس و هدف اساسی آن افزایش توانایی متربیان در مدیریت گرایش‌هاست. مقالۀ پیش‌رو در صدد است این رویکرد به تربیت دینی را در اندیشه‌های حجت الإسلام و المسلمین پناهیان بررسی کند. تبیین این رویکرد با آسیب‌شناسی وضعیت موجود تعلیم و تربیت کشور و با نقطۀ کانونی تربیت دینی آغاز می‌گردد و به بازنگری در مفهوم‌شناسی تربیت دینی منجر می‌شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کیفی، چارچوب کلی این رویکرد شامل ویژگی‌های تربیت دینی بر پایۀ مدیریت تمایلات، مبانی، اهداف، محتوا، روش‌های ارائه، فضای آموزشی و مراحل تربیت دینی معرفی می‌شود. در این رویکرد هدف تربیت دینی ارائۀ برنامه‌ای برای مدیریت تمایلات است و توان مندسازی متربی در راستای مخالفت با دوست داشتنی‌ها است. آگاه‌ ساختن متربی از انواع تمایلات و ارائۀ تمرین‌هایی برای افزایش قدرت مخالفت با هوای نفس از ویژگی‌های محتوا، روش‌ها و فضای تربیتی این رویکرد است. در مراحل تربیت دینی، در دورۀ اول تمرکز بر شناخت تمایلات است و دورۀ‌ دوم برپایۀ توجه دادن به تمایلات عمیق‌تر و پنهان‌تر پیگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approach of religious education based on the management of trends; Religious education in the thought of Hojjat-al-Islam wa -al- Muslimin panahyan.

نویسندگان [English]

  • seyed yaser Hosseini 1
  • mohamad davoodi 2
  • mahmood nowzari 3
1 Head of Efaf Expertise Desk
2 Editor of the Quarterly
3 Faculty member
چکیده [English]

Education and training based on the management of inclinations is one of the new approaches in religious education, the main solution of which is jihad with the soul and its main goal is to increase the ability of educators to manage inclinations. The following article aims to examine this approach to religious education in the ideas of Hujjat al-Islam and Muslimeen Panahian. The explanation of this approach begins with the pathology of the current state of education in the country and the focal point of religious education and leads to a revision of the concept of religious education. In this article, using the qualitative analysis method, the general framework of this approach is introduced, including the characteristics of religious education based on the management of desires, foundations, goals, content, presentation methods, educational environment, and stages of religious education.In this approach, the goal of religious education is to provide a program for managing tendencies and empowering the teacher to oppose the lovable. Informing the teacher about all kinds of tendencies and providing exercises to increase the strength of opposition to the air of the breath is one of the characteristics of the content, methods and educational atmosphere of this approach. In the stages of religious education, in the first period, the focus is on recognizing desires, and the second period is followed based on paying attention to deeper and hidden desires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The trends management approach, Religious education, Panahyan, foundations, principles, goals &
  • methods