شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

نوشتار حاضر می‌کوشد مسئله نفس را از دیدگاه علامه طباطبایی با بهره‌گیری از شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار دهد و مسائلی چون حقیقت نفس، تجرد نفس، مراتب نفس و رابطه نفس و بدن از دیدگاه ایشان را روشن سازد، سپس با توجه به دیدگاه‌های وی، برخی از دلالت های تربیتی آن را تبیین نماید. با توجه به مبانی نظری علامه در شناخت نفس، برخی از دلالت های تربیتی آن عبارت است از: اصالت بُعد معنوی انسان در برابر بعد مادی و تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم؛ جاودانگی و فناناپذیری نفس و مادام‌العمر بودن امر تعلیم و تربیت؛ تأثیر تکوینی علم و عمل در سعادت یا شقاوتمندی نفس؛ تأثیر ژرف کنترل هواهای نفسانی و خواهش‌های حیوانی بر شکوفایی قدرت شگرف نفس؛ ارتباط وثیق ظاهر و باطن و لزوم آغاز اصلاح و تربیت از ظاهر به باطن و ... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self−recognition and its educational implications from the perspective of Allameh Tabatabie

نویسندگان [English]

  • Hamideh foroharzadeh 1
  • Reza Ali Norouzi 2
1
2
چکیده [English]

This paper tries to investigate the issue of self from the perspective of Allameh
Tabatbaie using descriptive−analytic approach. In doing so, the issues such as the
reality of self, abstraction of self, levels of self, and the relation between self and
body are clarified; then, some of the educational implications, as followed, are
elucidated: authenticity of spiritual aspect against material aspect , priority of
refinement over education, eternality and immortality of self and everlastingness of
education, genetic effect in happiness and unhappiness SHAGAVATMANID, deep
effect of control of self sensual passions on flourishing the surprising power of self,
the close relations between the esoteric and exoteric and the necessity of initiation
and education from exoteric to esoteric to conscience, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • knowledge of self
  • abstraction of spirit
  • self