روش حکمت آموزی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران

چکیده

یکی از روش‌های آموزشی که قرآن کریم بر آن تأکید دارد و ویژه تعلیم و تربیت اسلامی است، روش حکمت‌آموزی است. این که آموزش حکمت به چه معناست و در تعلیم و تربیت اسلامی چه جایگاهی دارد، چه تفاوتی با موعظه و جدل دارد، انواع آن کدامند، چه شیوه‌های برای ارائه آن مطرح است، شرایط تأثیر گذاری آن کدامند، عوامل و اسباب تحصیل و یا اعطای آن کدامند، چه آثاری ممکن است بر آموزش حکمت مترتب شود، موانع تأثیر آن چیست و با چه آسیب‌هایی ممکن است مواجه شود، سؤالاتی است که در این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل اسنادی و تفسیر در قرآن کریم بررسی می‌شود.
 نتایج حاصل از این تحقیق این است که حکمت به معنای یقین قلبی به علم یا عمل راست و درست مبتنی بر مبانی عقلانی است که دارای سه نوع نظری، عملی و حقیقی  است و دارای آثاری چون هدایت، فرقان، عصمت و شکر است و با تحصیل، تزکیه نفس، ایمان، اخلاص، سکوت و تفکر  انفاق بهترین‌ها برای انسان حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of learning wisdom in Quran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Hoseinizadeh 1
  • Abotaleb Khedmati 2
چکیده [English]

One of the ways of learning which is emphasized in Quran is learning wisdom. What is Teaching wisdom and what is its role in education? What are the different forms of wisdom? How is it different form argumentation? What are its influential conditions? What are the ways to pose the issue? What are the tools for acquiring it? What are the probable effects on teaching wisdom? These questions are answered in this research paper using the documentary- interpretive methodology in Quran. The findings demonstrate that there are three kinds of wisdom, namely, theoretical, practical, and real; wisdom means certainty in knowledge or correct practice and based on rational foundations. The outcomes are as follows: guidance, thanksgiving, infallibility, which are achieved through self-purification, faith, devotion, silence, thinking and forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Wisdom
  • teaching methods
  • wisdom in Quran
  • acquiring wisdom