مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی انقلاب، دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره) می‌پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده و در این باره منابع و مراجع موجود و مرتبط با موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها که حاصل بررسی سه سؤال پژوهشی است، نشان می‌دهد امام  خمینی‌(ره) به تربیت صحیح انسان و کسب عادات و رفتارهای درست و درونی ساختن آنها توجه خاص داشته است و مسئله اساسی در زمینه تعلیم و تربیت را روح و قلب آدمی می‌‌داند و معتقد است که اگر قلب آدمی الهی شود، همه کردار، رفتار و نیات او نیز الهی خواهد شد. در این راستا سیرة علمی – آموزشی امام می‌تواند الگوی خوبی برای تعلیم و تعلم باشد. در ادامه مقاله تلاش شده است به مؤلفه‌های اخلاق علمی امام مانند نظم و تواضع، احاطه و تسلط علمی، خلاقیت و نوآوری علمی و روحیه انتقاد‌پذیری اشاره شود. در بخش پایانی نیز مؤلفه‌های  شاگرد‌پروری در سه محور تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت علمی از نگاه امام مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameters of scientific ethics and training students in the practical- teaching method of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Zahed Ghaffari Hashjin 1
  • Abbas Keshavarz Shokri 1
  • Mohammad Hasan Mirza Mohammadi 1
  • Nargese Amer Varamini 2
چکیده [English]

The present article investigates the parameters of scientific morality in the school of Imam Khomeini. The methodology used in this paper is text analysis; the findings uncover that imam Khomeini pays specific attention to the correct training and adoption of customs and internalization of these in the process of education of soul. He believes that if the soul of human becomes heavenly, his behaviors and intentions would also become heavenly. The parameters found in this study are discipline, humbleness, mastery of the issue, creativity, and innovation, and welcoming criticism. In the last part of the paper the parameters for training students in three issues, namely, moral, political, and scientific training are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • education
  • training students
  • scientific morality
  • scientific methodology