کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این نوشته، افزایش اثر بخشی آموزه‌های دینی را در چارچوب پاسخ گویی به مفاهیم زیباشناسی، نمادهای هنری، تربیت هنری و ارتباط آن‌ها با تربیت دینی بررسی نموده است. این مطالعه با روش علمی- مروری و با استفاده از مبانی دینی، ادبیات، هنر و زیباشناسی به شکل پژوهش تلفیقی به تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش و نهایتاً استنتاج یافته‌های تحقیق پرداخته است.
این تحقیق نشان داد که 1. اوج مفهوم زیبا شناسی به زیبایی مطلق یعنی خداوند بر می‌گردد و گرایش به زیبایی ریشه فطری داشته و بر این اساس هنرو خلق آثار هنری جلوه بارز زیبایی است.2.یکی از مولفه های مرتبط با تربیت هنری و زیباشناسی، مفهوم نمادها است. نمادها به شکل بیان نمادین و در قالب رنگ، شکل، صدا و به اشکال عینی – تمثیلی و ذهنی در آیات قرآن در معنایی غیر ظاهری مثل ایمان، صبر و گذشت به کار رفته‌اند. 3. استفاده از هنرهای بصری مثل رنگ، گل و زیبایی‌های طبیعت، در تلفیق با هنرهای دیگر می‌تواند در تربیت دینی موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of spiritual training: principles and methodologies from Allameh Tabatabie’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Reza Saberi 1
  • Mahmoud Saeedi Rezvani 2
1
2
چکیده [English]

This paper addresses the issue of spiritual training from the perspective of Allameh Tabatabaie. The paper has two sections; in the first, the concept of spiritual training has been addressed. the methodology used in this section is progressive analysis; that is, after the investigation and adaptation of the presuppositions from the philosophical and Islamic approach by Alameh, the meaning of spirituality is analyzed and then the concept of spiritual training is inferred; in this perspective, spiritual training consists of directing the process of abstraction of self, compatible with godly nature which is achieved through reinforcement of tendency, acquisition of knowledge and contiguous practice. In such a way, the aims of spiritual training would show the cognitive, tendencial ,and practical dimensions. In the second section, some of the principles And methods of spiritual trainings using the Franna induction has been developed; principles and methods such as the principle of dissimilarity of God to other creatures, and the praising form of Zhekr , purification of thought, and concentration on an imagery form, internalization principle, and the repetitious form of practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle
  • Methodology
  • spiritual training
  • Allameh Tabatabie