بررسی راه‌های خداشناسی در کتاب‌های شعر کودک و نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال‌های 1376 تا 1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

2 استادیار بخش آموزش و پرورش پیش‌دبستانی دانشگاه دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی راه­های خدا­شناسی موجود در شعر کودک و نوجوان بود. به این منظور با جست‌و‌جو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هفده کتاب شعر که اشعار آنها در رابطه با خدا سروده شده و در فواصل سال­های 1387-1376، در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به چاپ رسیده است، بررسی شد. روش پژوهش مطالعه حاضر تحلیل محتوای کیفی قیاسی بود که واحد تحلیل، شعر، در نظر گرفته شد. تحلیل اشعار با توجه به  چهار مقولة مربوط به راه­های خداشناسی (تجلی خدا در همة پدیده­ها و بحث زیباشناسی، هدایت تکوینی،  بازگشت همة موجودات به سوی خدا و تسبیح همة موجودات) انجام گرفت. همچنین تلاش شده است تناسب بین اشعار سروده شده و گروه سنی کودک و نوجوان بر اساس مراحل رشد شناختی پیاژه نیز کاویده شود. نتایج نشان داد راه­های خداشناسی بیان شده در اشعار کودک و نوجوان وجود دارد. بیشتر مفاهیم ذکر شده، مربوط به گروه سنی «ب» تا «د» است؛ اما برخی از مفاهیم متعلق به این سه گروه، با بیانی ساده­تر در گروه سنی الف نیز دیده می­شود. در بعضی از اشعار، مفاهیم ذکر شده، بالاتر و در برخی موارد پایین­تر از درک کودک است. همچنین هر چه گروه سنی بالاتر می­رود، شعر، جنبة انتزاعی­تری می­گیرد و کودک را به تفکر و چالش می­کشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the concept of knowing God in the poem books for kids and adolescents: the case of center for publication of Kanoone Parvareshe Fekri Koodakan ve Nojavanan between 1376-1387

نویسندگان [English]

  • Sodabeh Shokrollah zadeh 1
  • Fariba Khoshbakht 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this research study is the investigation of the ways of knowing God in the poem books. In doing so, a collection of 15 poem books on God were selected; the methodology used is the qualitative deductive content analysis in which the unit of analysis is the poem. The analysis was based on the ways of knowing God, namely, the emanation of God in all the creatures and aesthetic argumentation, genetic guidance, reference of all the creatures to God, and praise of all the creatures. Another aspect of the investigation is the adaptation of the poems with the cognitive development proposed by Piaget. The findings demonstrated that there are four ways for knowing God as far as the children are addressed; most of the concepts are specific for group B and C but some of these concepts are more simply presented in group A . in some of these poems the concepts are higher than the cognitive development of the children and in some cases lower. Also, the more the age of the child the more abstract the poem so that it can challenge the child’s thinking

کلیدواژه‌ها [English]

  • children and adolescents
  • knowing God
  • literature and poem
  • Piaget