ملاحظات جنسیتی در برنامه‌ریزی‌آموزشی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی با محوریت تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی - دانشگاه امام صادق(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استخراج دیدگاه اسلامی در مورد تفاوت‌های جنسیتی یا برابری جنسیتی، استنباط مؤلفه‌های اصلی و متمایز دیدگاه اسلامی درباره جنسیت و استخراج دلالت‌های آن برای برنامه‌ریزی آموزشی از اهداف پژوهش حاضر هستند. در این پژوهش برای استنباط دیدگاه قرآن درباره تفاوت‌های جنسیتی و ملاحظه‌های آن در تعلیم‌ و تربیت، از روش تحلیلی- توصیفی محتوای متن استفاده شده است و سپس یافته‌های تحقیق توسط صاحب‌نظران به کمک اجرای پرسشنامه اعتباریابی شده است.
مؤلفه‌های استخراج شده از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون جنسیت حاکی از آن هستند که دیدگاه قرآنی تفاوت جنسیتی یا تساوی جنسیتی را به طور مطلق برنمی‌تابد. زن و مرد از دیدگاه قرآنی دو صنف از نوعی واحد هستند و از این رو، علاوه بر اشتراک در بسیاری از ویژگی‌های جسمی، روحی، حقوق و تکالیف دارای تفاوت‌هایی نیز در این موارد هستند. خداوند متعال هدف خود از تفاوت جنسیتی را شناختن یکدیگر و - نه ستم و فخرفروشی- می‌داند؛ هیچ جنسیتی بر جنس دیگر برتری ندارد مگر آنکه با تقواتر باشد. این بدان معناست که نگاه توحیدی به مرد و زن باید مورد توجه برنامه‌ریزان آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Considerations in Education Emphasizing on Qoranic Teachings: focus on Tafsir-e Almizan

نویسندگان [English]

  • Masomeh Jiriaie Sharahi 1
  • Jamileh Alamol'hoda 2
چکیده [English]

Nowadays the issue of gender and the issues related to that have got the focus of
researchers in different fields. Since the large part of one's understanding of "being
man" or "being woman", his (her) responsibilities and expectations of him (her) has
been formed in formal education system, so research studies must be conducted
based on Islamic principles to make the characteristics of educational system clear
about the gender differences or the gender equality.
The current research aims are the extraction of Islamic approach about the
gender differences or the gender equality, inference of the main and distinctive
components of Islamic approach about the gender and the explanation of Islamic
approach significations about the gender for education. At this research descriptiveanalytic
method of text content was used in order to infer Quran approach about the
gender differences and it's considerations in education and then the research findings
were validated by practitioners through questionnaire performance.
The extracted components from Allameh Tabatabaie approach about gender
indicate that Quranic approach doesn't reflect the gender differences or the gender
equality absolutely. Women and men from Quranic approach are two classes from
unit type and thus in addition to similarity in many physical, moral, rights and tasks
characteristics, they also have differences in these cases. God states aim of gender
differences as recognition of each other not abuse and pride, no sex has a superiority
over the other unless he(she) has more virtue, and this means a Unitarianism look to
woman and man; this must be taken into consideration by educational
policymakers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Differences
  • Gender and Education
  • Gender and Quran