بررسی تأثیر شیوه‌های تدریس مبتنی بر تکنیک‌های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

این مقاله شیوه‌های تدریس خلاقیت آفرین را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله خلاقیت و یادگیری تعریف و تشریح شده است. همچنین ضرورت پرورش خلاقیت در دانش آموزان، عوامل آموزشگاهی مؤثردرخلاقیت، موانع خلاقیت وویژگی‌های دانش‌آموز خلاق بیان‌شده و درپایان روش‌های تدریسی‌که موجب ‌پرورش خلاقیت می‌شوند موردبررسی قرارگرفته است.
یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که پژوهش، بستری مناسب برای تقویت و گسترش روحیة ابتکار، نوآوری وخلاقیت است. معلم به عنوان ایجادکنندة شرایط و تسهیل‌کنندة یادگیری دانش‌آموزان می‌تواند از طریق نوگرایی، انعطاف‌پذیری، عدم اجبار دانش‌آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخ طبعی، پرهیز از راهبردها و روش‌های قالبی آموزش، زمینه‌سازی برای ابراز وجود شاگردان و افزایش اعتماد به نفس در آنان، تحریک حس کنجکاوی فراگیران و بالاخره توأم ساختن آموزش با پژوهش به آموزش خلاق و پرورش خلاقیت در کودکان و نوجوانان بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into influence of creativity-based teaching methods on students' education and learning

نویسنده [English]

  • Abbas Cheregh Chashm
چکیده [English]

This article studies creativity-making methods of teaching. It defines as well as describes "creativity" and "learning". Furthermore, necessity of nurturing creativity in students, school-based factors affecting creativity, creativity barriers and features of creative students have been indicated. Finally, teaching methods which can lead to creativity development have been debated. Findings demonstrate that research is considered as an appropriate carrier for reinforcement and development of innovation and creativity; teacher, as creator of circumstances and facilitator of students' learning, can contribute to the emergence of creative education and fostering creativity in children and adolescences through innovation, flexibility, encouragement of understanding-oriented learning, humor, prevention of stereotyped teaching methods, permitting students' assertiveness and promotion of their self-confidence, stimulation of their curiosity, and merging education with research

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • education
  • learning
  • Factors affecting creativity
  • Solutions of creativity development
  • Creativity technique