مبانی و روش‌های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی مبانی و روشهای تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی است. نویسنده ضمن بررسی مفهوم عقل و تربیت عقلانی، کوشیده است رویکرد تربیت عقلانی، مزایای آن و برخی از روش‌های پرورش عقل را مورد بررسی قرار دهد. این مقاله نشان می‌دهد که در منابع اسلامی به جنبة عقلانی انسان تأکید فراوان شده است. در برخی از روایات از عقل به عنوان رسول باطنی یاد شده است که هدایت تکوینی انسان در گرو آن است و از منابع اصلی شناخت به شمار می‌رود. همچنین در متون اسلامی بر لزوم تربیت عقلانی نیز تأکید شده است؛ تا جایی که تقویت جنبة عقلانی سبب هدایت به سمت حقیقت هستی می‌شود و عقل جز در بستر علم نمی‌روید و عالم شدن نیز مستلزم این است که فرد مورد تعلیم قرار گیرد. برای پرورش عقل، روش‌هایی در منابع اسلامی ذکر شده است که این روش‌ها توازن عقل را حفظ و راهیابی آن به سمت علم صحیح را میسر می‌سازد. این روش‌ها شامل روش‌هایی مانند روش تزکیه، روش تعلیم حکمت، روش تجربه‌اندوزی، روش عبرت‌آموزی و مشورت با خردمندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations and methods of intellectual education from Islamic texts perspective

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Marzooghi 1
  • Yahya Safari 2
چکیده [English]

Objective of this article is to investigate methods of intellectual education from Islamic texts perspective. In addition to discussing concepts "intellect" and "intellectual education", the author has tried to explain intellectual education approach, its advantages, and some methods of intellect nurturing. It indicates that intellectual aspect of human has been highly emphasized in the Islamic resources. According to some narrations, intellect has been considered as "inward messenger" and it is treated as main sources leading human to the right path and cognition. Moreover, necessity of intellectual education has been emphasized in the Islamic texts. In general, on the basis of Islamic literature, importance of intellect and intellectual education, and methods of fostering the intellect have been debated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellect
  • Intellectual education
  • Education methods