الگوی روابط انسانی عزت‌مدار با تأکید بر سیره امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

امام حسین(ع)، سبط نبی اکرم(ص)، سومین پیشوای شیعیان، خالق حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ بشریت است. حماسه‌ای که خاستگاه مکتبی تربیتی است، مکتبی فراتاریخی و فراجغرافیایی. عزت و عزت‌مداری در این مکتب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که می‌توان آن را احیا‌کنندة عزت اسلامی و انسانی دانست. بر این اساس و با هدف تبیین جایگاه عزت و عزت‌مداری در نهضت تربیتی عاشورا، نویسندگان مقاله به شیوة تحلیلی به بررسی عزت‌مداری در سیرة امام حسین(ع) در جریان واقعة عاشورا پرداخته و به این نتایج دست یافته‌اند که سیرة امام حسین(ع) به‌ویژه در واقعة کربلا الگویی کامل و جامع در زمینة عزت‌مداری و تقویت عزت نفس است. در مکتب تربیتی سیدالشهدا تعاملات انسانی اعم از تعاملات فردی و اجتماعی، بر مبنای عزت شکل می‌گیرد. بسترسازی در کانون خانواده (عزت‌مداری در خانواده) توکل به خدا، هدفمندسازی زندگی، مرگ‌اندیشی سازنده و تکریم انسان‌ها نیز از جمله راهکارهای پرورش و تقویت عزت نفس در سیرة عملی امام حسین(ع) در جریان واقعة عاشورا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Esteem-Based Human Relation's Pattern; With Regard to Imam Hussein's Conduct

نویسندگان [English]

  • Razieh Badeeyan Gorti 1
  • Seyyed Ibrahim Mir Shahja'afari 2
  • Mohammadjavad Liaghatdar 2
چکیده [English]

Imam Hussein (peace be upon him), the grandson of The Prophet Mohammad and as the third Imam of Shiites is the creator of a Second to none event in the history of mankind, an event which went beyond historical and geographical borders and became the cornerstone for human training. Self-esteem and esteem holding plays such a significant role in his doctrine that it can be considered as the only thing which has revived Islam and human esteem. The authors of the present article aimed to investigate self-esteem and esteem holding based on Imam Hussein's conduct in Ashura event. The finding of the study indicated that Imam Hussein's conduct, especially in Ashura event was a perfect paragon on esteem holding and self-esteem improvement. Imam Hussein (peace be upon him) educational doctrine prepares the ground for social and individual interactions based on self-esteem. The preparations for esteem improvement in families, trust in God, life purposefulness, thinking about death and respecting human beings are among strategies that Imam Hussein brought about in his practical conduct for human self-esteem improvement during Ashura

کلیدواژه‌ها [English]

  • human relation
  • esteem
  • Imam Hussein
  • Conduct
  • Ashura