ارزشیابی توسعه سوادآموزی در کشورهای مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف تحقیق توصیفی حاضر، ارزشیابی توسعه سوادآموزی در 57 کشور مسلمان بوده که داد‌ه‌های لازم از طریق بررسی اسناد و مدارک مرتبط گردآوری و با استفاده از روش ثانویه داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاکی از آن است که 78 درصد از مردان، 64 درصد از زنان و درمجموع 71 درصد از شهروندان کشورهای مسلمان باسواد و 267 میلیون نفر از شهروندان کشورهای مسلمان بی‌سواد می‌باشند که این امر حاکی از آن است که توسعه سوادآموزی مردان کشورهای مسلمان در وضعیت متوسط، توسعه سوادآموزی زنان کشورهای مسلمان نسبتاً پایین و درمجموع، توسعه سوادآموزی در کشورهای مسلمان در وضعیت متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment and Evaluation of Literacy Development among Muslim Countries

نویسنده [English]

  • Mohammad Atashak
چکیده [English]

As a descriptive one, this research was to evaluate the literacy development among Muslim countries. The required data for this research were collected from related documents and were analyzed through using secondary method. Results showed that 78% of men, 64% of women, 71% of total numbers were literate and 267 million people were recognized illiterate. However, among Muslim countries, the scale of men's literacy development went to a middle situation and for women; it was relatively in a low level. It showed that the literacy development among Islamic countries was totally in an average level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • literacy
  • Islamic countries
  • evaluation