سبک برخورد اهل‌بیت: با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه قم.

چکیده

با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های مهم در سیره اهل‌بیت (ع) ستیز با آشفتگی‌های تفرقه و فراگیر ساختن روح همدلی در عرصه‌های مختلف فکری و سلوک اجتماعی و سیاسی است، تا از اندیشه‌ها و رفتارهای متفاوت، برآیندی مثبت در مسیر تکامل جامعه پدید آید، هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا مقتضای چنین سیره‌ای، با در نظر گرفتن اندیشه‌ها و آرای متغایرِ افراد که بستر تنوع و حتی اختلافِ توقع‌ها، سلیقه‌ها و مواضع می‌شود و می‌تواند منشأ از هم پاشیدگی انسجام جامعه اسلامی گردد، در پی‌ریزی همدلی اجتماعی چیست؟ این تحقیق، با روش اسنادی ـ تحلیلی و در راستای ترسیم مختصات جامعه سازوار و متکامل، به این نتیجه رسید که سبک زندگی معصومین(ع)، در قبال آرا و رفتارهای مخالف، بر مبنای تنوع گرایی همراه با انسداد بی‌راهه‌های گمراهی و انحراف فکری و نمایاندن حق ناب از طریق تضارب اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متقن و انتظام یافته بر پایۀ اصول عقلانی و حریم اراده الهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The AHL Al Beyt style of confronting the opposite thoughts and behaviors

نویسنده [English]

  • Mohhammad Reza Karimi Vala
چکیده [English]

  Considering that one of the important criteria in the custom of AHL Al Beyt is fighting  chaos of disunity and epidemizing the spirit of sympathy  in different thinking  and behavioral aspects in society in order to achieve a positive resultant in the completion of the society; the aim of this paper  is to answer the question " what appropriates such customs in establishing social sympathy is?". The methodology used in the study is documentary-analytic toward drawing features of complete and agreeable society and concluded that the lifestyle of the of AHL Al Beyt  , in confronting opposite thoughts and behaviors , is based on variety along with blocking deviant ways and representing the very righteousness through contradiction of thoughts and valid and organized  perspectives on the bases of intellectual principles and limit will of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHL Al Beyt
  • Islamic society
  • pluralism style
  • social convergence
  • the very righteousness