روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله بررسی روشهای آموزش توحید افعالی در قرآن است. توحید افعالی یکی از مراتب توحید است و مصادیق متعددی دارد که مهم‌ترین آنها توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در مالکیت است. این تحقیق که با استفاده از قواعد تفسیر انجام شده، نشان می‌دهد که برای آموزش مصادیق اصلی توحید افعالی در قرآن از روش‌های: مفروض گرفتن، القای مستقیم، توجه دادن به فطری بودن توحید افعالی، برانگیختن تفکر، استدلال، برانگیختن عواطف و احساسات، و ارائة نمونه‌های عینی و نقل سرگذشت‌های واقعی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of teaching unity of Divine Actions in Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Davoudi 1
  • Seyed Javad Ghandili 2
  • Hassan Shokrollahi 3
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate methods of teaching unity of  Divine Actions in Quran. Unity of  Divine Actions is one of the levels of unity and has several instances the most important of which is unity in Creation, unity in Lordship, and unity in Ownership. Utilizing the principles of interpretation, this research reveals that in order to  teach instances of unity of  Divine Actions Quran uses methods such as presupposition, direct inspiration, directing attention to instinctive nature of Divine Actions, thought-provoking, argumentation,  provoking emotions and feelings, presenting objective instances, and reporting the real events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methods of teaching
  • unity of Divine Actions
  • presupposition
  • direct inspiration
  • instinct ion
  • thoughtfulness
  • argumentation