کلیدواژه‌ها = عفاف
تعداد مقالات: 3
1. مؤلفه‎های شناختی و فراشناختی سبک زندگی عفیفانه

دوره 16، شماره 36، تابستان 1400، صفحه 113-135

حسین کارآمد؛ محمدعلی عباسی


2. افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 15، شماره 32، تابستان 1399، صفحه 33-53

معصومه محمدحسین زاده؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام؛ علی تقی پور


3. مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران

دوره 12، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 95-117

محمدرضا سالاری فر؛ مهدی بیاتی؛ حسن سالاری‌پور