نویسنده = مقصود امین خندقی
برنامه درسی معنوی از منظر دوآین هیوبنر: از چرخش موضوعی تا تکثرگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.30471/edu.2024.9380.2767

ندا میرزاخان؛ مقصود امین خندقی


افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 33-53

10.30471/edu.2019.1501

معصومه محمدحسین زاده؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام؛ علی تقی پور


تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 129-150

فاطمه سادات جعفرنیا؛ مقصود امین خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمدرضا جواهری


عدم انطباق روش تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 7-26

حسن اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی