نویسنده = �������������� ������������
واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 99-117

10.30471/edu.2022.8835.2648

مهری صادقیان؛ محمدحسین حیدری؛ رضاعلی نوروزی


شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 115-137

10.30471/edu.2019.1524

منیره عابدی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسینعلی مهرابی؛ محمدحسین حیدری