نویسنده = ������������ ��������
تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 51-73

محمد شریف طاهر پور؛ محمدرضا شرفی؛ خسرو باقری؛ جهانگیر مسعودی


بررسی مفهوم ، اصول و روش‎های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 89-112

زهرا اشعری؛ خسرو باقری؛ افضل السادات حسینی