نویسنده = �������������� ������ ��������
تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 129-150

فاطمه سادات جعفرنیا؛ مقصود امین خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمدرضا جواهری


روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 167-190

محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی


توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 27-49

سید جواد قندیلی؛ مرضیه عالی