کلیدواژه‌ها = تربیت معنوی
رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 159-173

10.30471/edu.2019.1526

علیرضا حافظی؛ احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی


بررسی مفهوم ، اصول و روش‎های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 89-112

زهرا اشعری؛ خسرو باقری؛ افضل السادات حسینی