نویسنده = محمدرضا شرفی‌جم
تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 39-65

10.30471/edu.2018.3524.1694

محمد شریف طاهرپور؛ محمدرضا شرفی


تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 51-73

محمد شریف طاهر پور؛ محمدرضا شرفی؛ خسرو باقری؛ جهانگیر مسعودی


تحلیلی بر گفتمان تربیتی حضرت امام خمینی(ره): سیلان بین «همه» و «هیچ»

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 7-26

محمدرضا شرفی‌جم؛ ام‌البنین (فاطمه) حسین‌زاده


نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی‌ انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 33-58

سید علی حسینی‌زاده؛ محمدرضا شرفی‌جم؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری؛ خسرو باقری


بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 81-110

محمدرضا شرفی‌جم؛ سمانه خلیلی