نویسنده = سید ابراهیم میرشاه جعفری
الگوی روابط انسانی عزت‌مدار با تأکید بر سیره امام حسین(ع)

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 7-24

راضیه بدیعیان گورتی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار


بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی با رجوع به منابع و متون اسلامی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 29-44

ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ حمید مقامی؛ مهدی کریمی علویجه


خردورزی و شیوه‌های خردپروری در سیرة امام حسین(ع) با تأکید بر واقعه عاشورا

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 9-23

راضیه بدیعیان گورتی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار


ضرورت نوآوری در روش‌‌های تربیت دینی از منظر مبانی علمی، دینی و فلسفی

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 25-45

سیده نجمه تقوی‌نسب؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد نجفی