نویسنده = محمدحسین حیدری
واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 99-117

10.30471/edu.2022.8835.2648

مهری صادقیان؛ محمدحسین حیدری؛ رضاعلی نوروزی


تأملی بر جایگاه «انسان دوستی» در فلسفه تربیتی اسلام

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 193-211

محمد حسین حیدری؛ ستاره موسوی