دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی و دینی در کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.30471/edu.2023.9548.2800

کتایون حمیدی زاده؛ فاطمه سادات جنید


شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت گیری الهی و فرهنگ اسلامی در دانشگاه های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.30471/edu.2023.9587.2810

علی شریعت نژاد؛ عبدالله ساعدی


طراحی الگوی آموزش هنر مبتنی بر تربیت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.30471/edu.2024.9632.2814

محمدحسین زارعی


واکاوی نقش استعاره‌ در تفهیم مفاهیم غیرعینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.30471/edu.2024.9684.2822

منصور علی زاده بیگدیلو؛ سیدمحمد سیدکلان؛ عبدالحسین حیدری


شایستگی‌های مورد نیاز مربّی برای گذار از نظریه به عمل تربیتی؛ تبیینی مبتنی بر حکمت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30471/edu.2024.9536.2797

علی لطیفی


تبیین ماهیت و ویژگی‌های عناصر برنامه درسی تربیت دینی براساس آموزه‌های سوره یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.30471/edu.2024.9665.2820

فاطمه علی پور؛ اعظم محمودی


بررسی مولفه شهید و شهادت در اشعار سروده شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1357-1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.30471/edu.2024.9566.2804

مهدی محمدی (دانشگاه قم)؛ نفیسه رحمانی


تبیین مبانی فلسفی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های تربیتی آن در تربیت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.30471/edu.2024.9551.2801

نازیلا صالحی؛ علی ستاری