دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
بررسی مولفه شهید و شهادت در اشعار سروده شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1357-1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.30471/edu.2024.9566.2804

مهدی محمدی (دانشگاه قم)؛ نفیسه رحمانی


تبیین مبانی فلسفی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های تربیتی آن در تربیت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.30471/edu.2024.9551.2801

نازیلا صالحی؛ علی ستاری


الگوی تربیت دینی در گستره تولد تا 3 سالگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30471/edu.2024.9807.2848

محمود نوذری


تبیین سکوت دانش‌آموز از منظر رویکرد اسلامی عمل و دلالت‌های آن در تعامل تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30471/edu.2024.9819.2852

زهرا باطنی؛ خسرو باقری؛ نرگس سادات سجادیه؛ سعید آزادمنش


طرحی معرفتی برای تربیت اعتقادی با ابتناء بر نگاه قرآن به زندگی تاجرانه انسان در دنیا براساس اندیشه علی صفایی حائری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.30471/edu.2024.9798.2845

محمدجواد درودی؛ محمدتقی هادی زاده؛ مجتبی وافی


مدل فضاسازی تربیتی، رویکردی نوین در راستای تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.30471/edu.2024.9755.2836

مهدیه کشانی؛ اباذر کافی موسوی


برنامه درسی معنوی از منظر دوآین هیوبنر: از چرخش موضوعی تا تکثرگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.30471/edu.2024.9380.2767

ندا میرزاخان؛ مقصود امین خندقی


بررسی روش‌شناختی مطالعات تربیت معنوی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.30471/edu.2024.9361.2762

فاطمه وجدانی؛ محمد داودی


الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین: استنتاج اصول تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30471/edu.2024.9876.2863

ابتسام کوتی؛ سید جلال هاشمی؛ پروانه ولوی؛ مسعود صفایی مقدم