دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات منتشرشده در این بخش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی منتشر می‌شود.
تبیین اصول تربیت فلسفی بر اساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.30471/edu.2023.8567.2587

حسین جعفریان؛ اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ رضا اکبریان


ملاحظات تربیتی ناظر بر فیلم و انیمیشن کودک از دیدگاه رویکرد اسلامی عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.30471/edu.2023.8181.2514

نرگس سادات سجادیه؛ صدیقه سلطانی‌نژاد


رویکرد تربیت دینی برپایۀ مدیریت تمایلات؛ تربیت دینی در اندیشۀ حجت الإسلام و المسلمین پناهیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.30471/edu.2023.9214.2729

سیدیاسر حسینی؛ محمد داوودی؛ محمود نوذری


تربیت اسلامی؛ فرایند پژوهش و پیش فرض های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1402

10.30471/edu.2023.9010.2686

محمدرضا جهانگیری


واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.30471/edu.2023.9270.2739

شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده


شناسایی ابعاد و مولفه های شایستگی‌ حرفه‌ای معلمان و ارائه مد ل مفهومی در تراز جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30471/edu.2023.9191.2725

معصومه فتحی؛ اسماعیل سعدی پور؛ صغری ابراهیمی قوام؛ علی دلاور