نویسنده = ������������ ��������
تربیت اخلاقی فضیلت‌مند

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 1-14

10.30471/edu.2022.8544.2581

محمد داودی؛ سید رضی موسوی؛ سعید صالحیان


تبیین دلالت‎های تربیتی فرایند نَسخ در قرآن

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 39-59

10.30471/edu.2019.5570.2080

طاهره عبداللهی؛ حسین علوی مهر؛ محمد داودی


مؤلفه‌های خلاقیت در پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منابع اسلامی

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 25-47

10.30471/edu.2018.1402

جواد مداحی؛ محمد داودی؛ سید علی حسینی زاده؛ محمد فتحعلی خانی


روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 167-190

محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی


بررسی روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی‌سازی معرفت

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 153-175

علی لطیفی؛ حمید پارسانیا؛ محمد داودی