دوره و شماره: دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 1-204 
مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران

صفحه 95-117

10.30471/edu.2017.1347

محمدرضا سالاری فر؛ مهدی بیاتی؛ حسن سالاری‌پور