دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 1-186 
بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی با رجوع به منابع و متون اسلامی

صفحه 29-44

ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ حمید مقامی؛ مهدی کریمی علویجه