کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
شناسایی عناصر و مؤلفه‎های برنامه درسی دین و زندگی مبتنی بر دیدگاه ماورای فردی؛ یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 29-51

10.30471/edu.2022.8359.2549

مهدی کلانتری؛ منصوره عابدیان اصفهانی؛ بدیع الزمان مکی آل آقا


تبیین ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 75-92

10.30471/edu.2022.7836.2463

فاطمه غلام زاده؛ محمد اکبری بورنگ؛ محسن آیتی


شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف‌گذاری برنامه ریزی درسی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 7-29

سیده الهام آقایی؛ انسیه زاهدی؛ جمیله علم الهدی