کلیدواژه‌ها = تربیت دینی
تحول معنای علم و تأثیر آن بر حذف تربیت دینی از نظام آموزش عمومی کشور

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 49-69

10.30471/edu.2022.8463.2561

حسین رئیسی وانانی؛ علی اصغر اسلامی تنها


واکاوی شاخصه‌های رویکرد معلمی در تربیت دینی دانش‌آموزان برای جامعه مهدوی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 49-62

10.30471/edu.2022.8560.2585

مهتا مظفری؛ زهرا یحیی زاده؛ رضا معصومی نژاد


چرخش روش‌شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی

دوره 16، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 59-90

10.30471/edu.2020.4511.1873

رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ مجتبی الهی خراسانی؛ بختیار شعبانی ورکی


نقد محتوای فقهی−تربیتی کتاب‎های دین و زندگی دوره متوسطه دوم

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 7-31

10.30471/edu.2019.1536

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ محسن آژند


بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 75-95

10.30471/edu.2019.1566

محمود سعیدی رضوانی؛ عبدالله مهاجر؛ سید جواد قندیلی؛ اعظم محمدزاده قصر


تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 129-150

فاطمه سادات جعفرنیا؛ مقصود امین خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمدرضا جواهری


بررسی فلسفه شخصی اساتید در زمینه تربیت دینی از منظر اساتید دانشگاه کردستان

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 113-133

شادی محمدی؛ کیوان بلندهمتان؛ خلیل غلامی


جایگاه مفهوم ایمان در تربیت اسلامی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 57-77

کیوان بلندهمتان


کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 113-134

رضا صابری؛ محمود سعیدی رضوانی


ضرورت نوآوری در روش‌‌های تربیت دینی از منظر مبانی علمی، دینی و فلسفی

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 25-45

سیده نجمه تقوی‌نسب؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد نجفی


تأملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی

دوره 4، شماره 9، اسفند 1388، صفحه 63-73

محمد سروش محلاتی


سازواری‌ها و ناسازواری‌های تلقین در تربیت دینی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 27-43

علی قاسم‌پور دهاقانی؛ سید ابراهیم جعفری


فرا ـ فلسفه تربیت دینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 9-26

کیوان بلندهمتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده


شاخص‌ها و آسیب‌های تربیت دینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 93-122

سوسن کشاورز